Utiliteitsbouw & Woningbouw

Uiteraard moet het eindproduct aan de opgegeven maatvoering voldoen. Maar dat is niet het enige aspect dat bedoeld wordt wanneer Timmerfabriek Reinders & Van ’t Ende spreekt van maatwerk.

Advisering, planning en prijsbinding zijn eveneens factoren waaraan moeten worden voldaan. Geen verrassingen achteraf. Afspraken nakomen in ieder opzicht en in alle facetten.

Een streven dat Timmerfabriek Reinders & Van ’t Ende ondersteunt met vakkundig personeel en de modernste technologie.

Vakmanschap in dienst van uw resultaat!

Het streven naar – en behouden van – topkwaliteit wordt natuurlijk in de eerste plaats bereikt door het gebruik van kwalitatief de beste houtsoorten. Maar dat alleen is niet voldoende. Het streven naar de hoogste kwaliteitsnorm wordt onder meer ook gehanteerd in:

  • Een zorgvuldige controle van klimatologische omstandigheden. Hout is een natuurproduct en dient dan ook met uiterste zorg te worden omgeven.
  • Het kiezen voor optimale systemen, ook in afwerking en veredeling, waardoor een zekere duurzaamheid gegarandeerd kan worden.
  • De toetsing van fabricage en eindcontrole aan erkende certificering en uitlevering, waardoor uiteindelijke levering geschiedt onder garantie. 

Die controle en garantie geschieden onder de supervisie en het SKH. Daarom vindt u op ons officiële drukwerk een aantal logo’s. de staan daar niet zomaar. Hiernaast een omschrijving van wat deze logo’s inhouden. Voor het maken van een kwalitatief goed stuk timmerwerk komt nogal wat kijken. Het moet uitgevoerd worden door erkende vakmensen. Alleen dan kan kwaliteit en uitvoering gegarandeerd worden.

Bouwen met zekerheid: rekenen op een gegarandeerde kwaliteit!